piramida potrzeb

Jakie mamy potrzeby ? 

Dziękuję za dobre słowa, o tym, że wpis o osobistych stylach reakcji stresowej, przydał się Wam dla lepszego zrozumienia siebie i innych.
Pozwolił zobaczyć przyczyny zachowań w trochę innym świetle.

Mam nadzieje, że ten o potrzebach również będzie pomocny.

W 1954 roku Abraham Maslow, opublikował w książce „Motywacja i osobowość” swoja koncepcje, opisującą różne potrzeby człowieka i powiązania między nimi.

Istotna była również obserwacja, ze tym co motywuje ludzkie zachowanie, jest niezaspokojona potrzeba.

Taka potrzeba, kiedy już zostaje zaspokojona, pozwala dojść do głosu kolejnym.

Dla łatwiejszego przedstawienia wyników swoich badan, Maslow podzielił potrzeby na grupy.

Zrobił również elastyczne założenie, że zaspokojenie potrzeb podstawowych pozwala na pojawienie się potrzeby „wyższego rzędu”, ale nie jest to regułą.

Nie ujmował swojej koncepcji w formie piramidy, tak się ją teraz, dla ułatwienia przedstawia.

(w oryginalnej książce jest bardzo dużo dygresji i odnośników, więc jakoś trzeba było tę świetną treść podać w łatwiejszy do przyswojenia sposób – stad piramida)

Najważniejsze do zapamiętania

wszyscy mamy w życiu takie same potrzeby, ale w różnym czasie

w tej samej sytuacji każdy z nas ma niezaspokojona swoja własną potrzebę, inna niż niezaspokojona potrzeba drugiej osoby

w tej samej chwili każdy może mieć inna niezaspokojona potrzebę

każdy z nas dąży do zaspokojenia swojej, najważniejszej w danym momencie potrzeby

czyli

osoba obok mnie, w tej samej chwili, w tej samej sytuacji, może mieć niezaspokojona potrzebę inną, niż moja, i dlatego zachowuje się tak, a nie inaczej 

Jak Maslow podzielił potrzeby?

POTRZEBY BIOLOGICZNE I FIZJOLOGICZNE 

powietrze do oddychania

woda

jedzenie

sen

schronienie

przestrzeń życiowa

ciepło

odpowiednia ilość i jakość bodźców

POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA 

wolność osobista

wolność od strachu

zdrowie

spokój

ochrona

stabilność

prywatność

porządek

prawo

respektowanie prawa

respektowanie praw podstawowych jednostki

POTRZEBY SPOŁECZNE

szacunek

relacje

bliskość

miłość

przyjaźń

życzliwość

wsparcie

przynależność do grupy

POTRZEBY UZNANIA 

sukces

prestiż

poszanowanie osiągnięć

pozycja społeczna

POTRZEBY ESTETYCZNE 

piękno

harmonia

ład

POTRZEBY SAMOREALIZACJI 

realizacja potencjału osobistego

nauka

rozwój

kreatywność

doskonalenie samego siebie

POTRZEBY TRANSCENDENTNE

istnienie Istoty Wyższej

sens istnienia

połączenie z Istotą Wyższa

Podana tu lista nie wyczerpuje wszystkich, ale daje pogląd na to, jak wiele różnych potrzeb ludzie mają.

Łatwiej wtedy zrozumieć skąd biorą się zachowania nas samych i innych ludzi. Niezaspokojona potrzeba manifestuje się tak długo, aż człowiek zwróci na nią uwagę. Z dusznością, głodem, pragnieniem, potrzeba snu jest łatwiej, bo nie da się tego nie zauważyć. Natomiast jest społeczne przyzwolenie, a nawet oczekiwanie, ze potrzeby psychiczne, tak samo naturalne jak te fizyczne, można ignorować. Albo ich spełnienie odłożyć na kiedy indziej. Ponieważ organizm nie potrafi tego inaczej pokazać, niezaspokojone potrzeby manifestują się w postaci napięć psychicznych. A napięcia psychiczne dają z kolei objawy w postaci na przykład zachowań niekontrolowanych, kompulsywnych, uzależnień, nałogów, czy chorób psychosomatycznych.

Dlatego uważność na własne potrzeby i ich zaspokajanie, daje szybko poprawę samopoczucia.

To, co istotne w pracy Maslowa, to jego spostrzeżenie, że zaspokojona potrzeba sprawia, że o niej zapominamy. Bardziej skłonni jesteśmy zauważać to, czego nie mamy. A to, co mamy przestaje nas zajmować.

Moje doświadczenie osobiste i zawodowe pokazuje, że skupienie się na zobaczeniu tego co się ma w każdym z aspektów życia, czyli własnych zasobów, pozwala się umocować w teraźniejszości i przez to zmniejszyć napięcie psychiczne.

Pozwala też, jako efekt uboczny, docenić samego siebie 🙂

Warto zatrzymać się na chwile i pomyśleć nad tym, jaka moja potrzeba upomina się najpilniej o moją uwagę.

Wierze w to, że kiedy wiemy, co się dzieje, łatwiej nam znieść pewne zjawiska, wydarzenia.

Zmniejsza się niepokój i lek, a wzrasta poczucie sprawczości i wpływu na własną rzeczywistość. To poprawia samopoczucie i zachęca do działania.

Mam nadzieje, że to, co napisałam, przyda Wam się do tego, żeby życzliwie popatrzeć na siebie, innych i tak jak to możliwe, dać sobie to, co teraz potrzebne 🙂

piramida potrzeb