ANS-ITA

 

 

ANS-ITA

Podejście terapeutyczne oparte o neurofizjologię Autonomicznego Układu Nerwowego

Co to jest ANS-ITA?

Skrót ANS-ITA pochodzi od pełnej nazwy Autonomic Nervous System-Informed Therapeuctic Approach,

czyli podejście terapeutyczne oparte na Autonomicznym Układzie Nerwowym.

ANS-ITA jest  moim autorskim podejściem terapeutycznym.

Jednym z filarów ANS-ITA jest wiedza o anatomii i fizjologii układu nerwowego, drugim, nie mniej ważnym  bezpieczna relacja terapeutyczna oparta o życzliwość, otwartość i partnerstwo w procesie. 

Poczucie bezpieczeństwa, zaufanie i współpraca mają fundamentalne znaczenie dla ludzkich relacji, zdrowia i dobrostanu.

Poczucie bezpieczeństwa jest również kluczowe dla funkcjonowania Autonomicznego Układu Nerwowego w sposób wyregulowany i spokojny.

Podejście terapeutyczne ANS-ITA łączy wykorzystanie wyników najnowszych badań i publikacji wiodących ośrodków, ze znajomością metod pracy terapeutycznej opartych na regulacyjnym wpływie bezpiecznych relacji

Dla kogo może być przydatna metoda ANS-ITA?

N

dla osób pracujących w zawodach pomocowych

 

N

dla osób szukających terapii

 

N

dla psychologów, psychoterapeutów, psychotraumatologów

 

Tu znajdziesz linki związane z podejściem neurofizjologicznym
=

rozmowa ze Stephenem Porgesem o nowej książce i krytyce Teorii Poliwagalnej (język angielski)

=

odpowiedź Stephena Porgesa na krytykę Teorii Poliwagalnej (język angielski)

=

rozmowa o książce „Neurofizjologiczne podstawy emocji i przywiązania w teorii poliwagalnej”