ANS-ITA to autorskie  podejście terapeutyczne oparte na dwóch filarach.

Filary metody ANS-ITA

Pierwszy z nich to bezpieczna, życzliwa i równoprawna relacja terapeutyczna, ujęta w ramy dyktowane etyką i odpowiedzialnością każdej ze stron za określone aspekty procesu terapeutycznego.

Drugim filarem jest wiedza o anatomii, neurofizjologii i funkcjonowaniu Autonomicznego Układu Nerwowego (AUN), oraz znajomośc metod pomagających w jego zrównoważonej regulacji.

ANS-ITA spodoba się terapeutom, którym bliskie jest takie podejście do swojej roli w procesie, wiedzy, narzędzi i do Klientów, z którymi nawiązują relacje terapeutyczne oparte na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa, zgodnie z etyką, która jasno określa ramy tych relacji.

 

Filar relacji terapeutycznej

Jego podstawą jest niedyrektywne, życzliwe podejście do klienta.

Z pełnym szacunkiem dla historii jego układu nerwowego.

Podejście jest wzorowane na dorobku Carla Rogersa, Miltona Ericksona, Williama Millera, Janiny Fisher, Stephena Rolnicka, Richarda Schwartza, Petera Levine, Basela van der Kolka, Pat Ogden, Gabora Maté, Ruth Lanius, Franka Corrigana, Deb Dany, Igora Rotberga i innych nauczycieli, od których miałam szczęście sie uczyć w czasie ponad 30 lat pracy z ludźmi i szkoleń.

Filar wiedzy i metod terapeutycznych

Katalog metod wykorzystywanych w podejściu ANS-ITA zawiera te podstawowe, znane i sprawdzone w długiej perspektywie. 

Otwarty jest na nowe, oparte na wynikach badań eklektyczne, integrujące metody, zakładające, że istnieją zdrowie i dobrostan psychofizyczne jako jedność. Człowiek jest całością i nie należy oddzielać zdrowia psychicznego od fizycznego.  

Wspólne dla wszystkich metod terapeutycznych stosowanych w podejściu ANS-ITA jest używanie wiedzy o anatomii i neurofizjologii autonomicznego układu nerwowego. Konieczna jest znajomość stadiów rozwoju psychofizycznego człowieka i wagi aspektu relacyjnego, przywiązaniowego w kształtowaniu reakcji układu nerwowego. 

Szkolenia ANS-ITA

Szkolenia zaprojektowane są zgodnie z cyklem Kolba, czyli sposobem, w jaki najskuteczniej uczą sie osoby dorosłe.

Podzielone są na moduły, pozwalające na nabycie wiedzy teoretycznej i praktyczne wypróbowanie prezentowanych metod w czasie ćwiczeń indywidualnych i grupowych.

Elementem, który jest wartością dodaną szkoleń ANS-ITA są czas i przestrzeń zarezerwowane na dzielenie sie przez uczestników własnymi obserwacjami i doświadczeniami.

Choć mają ustaloną strukturę, każde ze spotkań jest trochę inne, dzieki ludziom, którzy budują wspólnotę. Online, ale jak pokazują dotychczasowe doświadczenia – ze świetną atmosferą.

Moduł 1 

Moduł pierwszy obejmuje naukę podstaw Teorii Poliwagalnej.

Doświadczenie pokazuje, że uporządkowana struktura tej teorii, wykorzystywana jako narzędzie oraz indywidualne ćwiczenia pozwalają uczestnikom na poznanawanie własnego układu nerwowego i podstawowych metod jego regulacji. Dają również możliwość dostrzeżenia co indywidualnie sprzyja bezpiecznej samoregulacji i zdrowej koregulacji, a co im przeszkadza.

Dla części osób ukończenie modułu 1, zabranie wiedzy o podstawach funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego do swojej codzienności pozwoli na bardziej wyregulowane i życzliwe życie w równowadze. 

Dla mających już doświadczenie w pracy z Klientami specjalistów – moduł ANS-ITA 1 będzie wstępem do pogłębiania wiedzy o AUN  i praktykowania łagodnych metod jego regulowania. 

Moduły 2

Moduły 2 (2/1, 2/2, 2/3) przeznaczone są dla specjalistów i terapeutów zajmujących się pracą w obszarze zdrowia psychofizycznego – psychoterapeutów, psychologów, psychotraumatologów.

Wszystkie części modułu 2 skupione są zarówno na pierwszym jaki i drugim filarze podejścia ANS-ITA, czyli dbają o regulację terapeuty oraz wyposażają go w narzedzia przydatne w codziennej pracy z Klientami.

Dla części terapeutów ukończenie modułów 1 i 2 jest wystarczające do stosowania ANS-ITA w pracy i osiąganie satysfakcjonujących efektów w pracy z Klientami.

Moduły 3 

Moduły 3 (3/1, 3/2, 3/3) przeznaczone są dla psychologów, psychoterapeutów i psychotraumatologów, mających doświadczenie i zasób dotychczasowych własnych metod i narzędzi pracy. Zawierają dużą porcję wiedzy teoretycznej, skoncentrowanej na anatomii, neurofizjologii autonomicznego układu nerwowego. Omawiane są w nich podstawowe struktury i mechanizmy biorące udział w odczywaniu bodźców i reagowaniu na nie.

W ANS-ITA moduły 3 poruszone są zagadnienia traumy, zaburzeń posttraumatycznych i zasad pracy z Klientami, którzy jej doświadczyli.

Kolejne moduły ANS-ITA 3  skupione są na poznawaniu i trenowaniu określonych podejść i metod terapeutycznych, tak, żeby każdy z terapeutów mógł się w swojej pracy czuć coraz bardziej kompetentnie i mógł dobierać metody do celów jakie razem z Klientem chce osiągać w terapii. 

 

Od autorki

ANS-ITA to autorskie podejście i zarazem metoda.

Stworzyłam ANS-ITA jako spójny, otwarty system,  z myślą o tych wszystkich, którzy w gąszczu metod, szkół, ale też czasem trafiając na „guru”, szukaja wyważonego podejścia. Łączącego wiedzę, zarówno tę, z której korzystamy w terapii już długo, jak i najnowszą. Mamy coraz lepsze metody badawcze, więc o funkcjonowaniu psychofizycznym człowieka dowiadujemy się coraz więcej. Mamy ograniczenia tego, co można zbadać na dzisiejszym etapie nauki. Są też etyczne bariery projektowania badań naukowych.

Paradygmaty się chwieją, niektóre dogmaty upadają, publikacji jest mnóstwo, a pisane są hermetycznym, często niezrozumiałym językiem. Pseudonauka zatacza szerokie kręgi. Trudno sie zorientować i na bieżąco śledzić co nowego w psychologii, terapiach, psychoterapii i psychotraumatologii.

Nie poradzimy na wszystko, ale każdy z nas może się szkolić, trenować i mieć regulujący wpływ na ludzi i środowisko tam gdzie pracuje i żyje.

ANS-ITA jest dla Was. Czytam, uczę sie i próbuje metod, które są moim zdaniem fizjologiczne, ekologiczne, bezpieczne. Dostosowane do indywidualizmu każdego układu nerwowego, a zarazem mające ugruntowanie w wynikach badań. Te metody wprowadzam do mojej praktyki, a na szkoleniach ANS-ITA dzielę sie z Wami.

Nie tylko metodami, ale też podejściem. Skupionym na profesjonaliźmie i wiedzy. Własnej regulacji terapeuty. I tworzeniu bezpiecznej, życzliwej przestrzeni, gdzie role klienta i terapeuty są jasno określone, podobnie jak i zakres obowiązków.

Macie zawody, w których Wy sami jesteście najważniejszym narzędziem. Dlatego wasze dobrostan i zdrowie psychofizyczne są podstawą, tak samo jak dobra znajomość anatomii, neurofizjologii układu nerwowego i metod terapeutycznych. Żebyście zawsze wiedzieli gdzie, jak i po co prowadzicie klienta, a jeśli cos pójdzie nie tak – żebyście wiedzieli co się stało i dlaczego. Żebyście umieli nie tylko otworzyć proces, ale też, co nawet ważniejsze- bezpiecznie go spowolnić, zatrzymać, lub zamknąć. Umieli na każdym etapie terapii zapewnić bezpieczeństwo. I mogli się w pracy czuć pewnie.

Jeśli po szkoleniach będziecie czuli sie pewnie, stabilnie, z obszarami, gdzie chcecie wiedzieć więcej, ciekawością nowych metod, ale też z opartym na wiedzy i doświadczeniu krytycznym, sceptycznym podejściem do tego co jest i będzie Wam proponowane/przekazywane – cel, dla którego stworzyłam ANS-ITA zostanie osiągniety.

Zarówno Wy w swojej, jak i ja w mojej pracy bedziemy mieli spokój, zdrową regulację i satysfakcję.

Tego życzę Wam i sobie 🙂

dr n. med. Katarzyna Pardela