Tutaj jest tekst obowiązującego Przyrzeczenia Lekarskiego

WMA Deklaracja Genewska

Przyrzeczenie Lekarskie

Przyjęte przez 2 Walne Zgromadzenie WMA, Genewa, Szwajcaria, wrzesień 1948
i znowelizowane przez 22 Zgromadzenia WMA, Sydney, Australia, sierpień 1968
i 35 Zgromadzenie WMA, Wenecja, Włochy, październik 1983
i 46 Walne Zgromadzenie WMA, Sztokholm, Szwecja, wrzesień 1994
i zaktualizowane redakcyjnie przez 170 Sesję Kolegialną WMA, Divonne – les – Bains, Francja, maj 2005
i 173 Sesje Kolegialną WMA, Divinne – les – Bains, Francja, maj 2006 i Walne Zgromadzenie WMA, Chicago, USA, październik 2017

 JAKO CZŁONEK PROFESJI LEKARSKIEJ

UROCZYŚCIE PRZYRZEKAM dedykować moje życie służbie ludzkości;

ZDROWIE I DOBROSTAN MOJEGO PACJENTA będę brał pod uwagę jako pierwsze;

BĘDĘ SZANOWAŁ autonomię i godność mojego pacjenta;

BĘDĘ ZACHOWYWAŁ najwyższy szacunek dla życia ludzkiego;

NIE DOPUSZCZĘ ABY wiek, choroba lub niepełnosprawność, wyznawane poglądy, pochodzenie etniczne, płeć, narodowość, przynależność polityczna, rasa, orientacja seksualna, pozycja społeczna, lub inne czynniki stawały pomiędzy moim obowiązkiem i moimi pacjentami;

ZACHOWAM POWIERZONE mi tajemnice, nawet po śmierci pacjenta

BĘDĘ WYKONYWAŁ mój zawód zgodnie z sumieniem i godnie, oraz zgodnie z dobrą praktyką ;

BEDĘ WSPIERAŁ  z całą mocą zaszczytną i szlachetną tradycję zawodu lekarza;

BĘDĘ OKAZYWAŁ moim nauczycielom, innym lekarzom i studentom należny im szacunek i wdzięczność;

BĘDĘ DZIELIŁ SIĘ moją wiedzą medyczną dla dobra pacjenta i rozwoju opieki zdrowotnej;

BĘDĘ DBAŁ o moje własne zdrowie, dobrostan i umiejętności, aby zapewniać opiekę o najwyższym standardzie;

NIE BĘDĘ UŻYWAŁ mojej wiedzy medycznej do naruszania praw człowieka i swobód obywatelskich, nawet pod groźbą;

TO PRZYRZEKAM uroczyście, dobrowolnie i na mój honor.

opracowanie: dr n. med. Katarzyna Pardela

Tutaj jest wersja robocza, z zaznaczonymi zmianami w tekście

Przyrzeczenia Lekarskiego

Poprawiona wersja robocza

Dodane: pogrubione, podkreślone

Usunięcia: przekreślone

WMA Deklaracja Genewska

Przyrzeczenie Lekarskie

Przyjęte przez 2 Walne Zgromadzenie WMA, Genewa, Szwajcaria, wrzesień 1948
i znowelizowane przez 22 Zgromadzenia WMA, Sydney, Australia, sierpień 1968
i 35 Zgromadzenie WMA, Wenecja, Włochy, październik 1983
i 46 Walne Zgromadzenie WMA, Sztokholm, Szwecja, wrzesień 1994
i zaktualizowane redakcyjnie przez 170 Sesję Kolegialną WMA, Divonne – les – Bains, Francja, maj 2005
i 173 Sesje Kolegialną WMA, Divinne – les – Bains, Francja, maj 2006 i Walne Zgromadzenie WMA, Chicago, USA, październik 2017

BĘDĄC PEŁNOPRAWNYM JAKO CZŁONEK PROFESJI LEKARSKIEJ UROCZYŚCIE PRZYRZEKAM poświęcić dedykować moje życie służbie ludzkości;

ZDROWIE I DOBROSTAN MOJEGO PACJENTA będę brał pod uwagę jako pierwsze;

BĘDĘ SZANOWAŁ autonomię i godność mojego pacjenta;

BĘDĘ ZACHOWYWAŁ najwyższy szacunek dla życia ludzkiego;

NIE DOPUSZCZĘ ABY wiek, choroba lub niepełnosprawność, wyznawane poglądy, pochodzenie etniczne, płeć, narodowość, przynależność polityczna, rasa, orientacja seksualna, pozycja społeczna, lub inne czynniki stawały pomiędzy moim obowiązkiem i moimi pacjentami;

ZACHOWAM POWIERZONE mi tajemnice, nawet po śmierci pacjenta

BĘDĘ WYKONYWAŁ mój zawód zgodnie z sumieniem i godnie, oraz zgodnie z dobrą praktyką ;

BEDĘ WSPIERAŁ PODTRZYMYWAŁ z całą mocą zaszczytną i szlachetną tradycję zawodu lekarza;

INNI LEKARZE będą moimi siostrami i braćmi;

BĘDĘ OKAZYWAŁ moim nauczycielom, innym lekarzom i studentom należny im szacunek i wdzięczność;

BĘDĘ DZIELIŁ SIĘ moją wiedzą medyczną dla dobra pacjenta i rozwoju opieki zdrowotnej;

BĘDĘ DBAŁ o moje własne zdrowie, dobrostan i umiejętności, aby zapewniać opiekę o najwyższym standardzie;

NIE BĘDĘ UŻYWAŁ mojej wiedzy medycznej do naruszania praw człowieka i swobód obywatelskich, nawet pod groźbą;

TO PRZYRZEKAM uroczyście, dobrowolnie i na mój honor.

opracowanie: dr n. med. Katarzyna Pardela